Usaldusväärne raamatupidamisteenus

10 Aastat kogemusi Sinu ettevõtte edu heaks - nõustamine, rehkendamine

Tutvustus

3D Consult on asutatud 2002.aastal ja firma asukohaks on Tallinn.

Põhitegevuseks on raamatupidamisteenuste osutamine äriühingutele, mittetulundusühingutele ja füüsilistest isikutest ettevõtjatele.

Teiseks tegevusalaks on õigusabiteenuste osutamine. Selle tulemusena on kliendil võimalus saada kompleksne teenus nii raamatupidamise kui ka õigusabi näol ühelt ja samalt partnerilt, kes tunneb hästi kliendi olukorda ja vajadusi.

3D Consult kliendiks saada tasub eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõttel, kelle dokumendimaht on liiga väike, et palgata raamatupidaja. Te ei pea tegema kulutusi raamatupidaja töökoha sisustamiseks ega raamatupidamistarkvara soetamiseks. Samuti hoiate kokku raamatupidaja palgalt makstava sotsiaal- ja tulumaksu.

Kuigi asume Tallinnas, on senine praktika näidanud, et tänapäevaste sidevahendite juures ei ole mingi probleem teenindada ettevõtjaid üle Eesti.

Parimate soovidega,
3D Consult

Teenused

Raamatupidamisteenus
Teenuse sisuks on kliendi raamatupidamise igapäevane korraldamine.

Töökorraldusest
Kõigi oma klientidega sõlmime ka lepingu. Ettevõtja ülesandeks jääb algdokumentide kokku kogumine. Ülejäänu eest hoolitseme juba meie.
Eesmärgiks ei ole pelgalt andmete sisestamine ja aruandlus Maksuametile, vaid personaalne lähenemine igale kliendile. Hinnates konkreetse ettevõtte eripära, pakume ka omalt poolt lahendusi, kuidas üht või teist majandustehingut dokumenteerida. Samuti võimaldavad erinevad tarkvaraprogrammid anda infot ettevõtte majandusnäitajate kohta kliendi soovitud kujul.
Võimalik on ka teenuse osutamine kliendi juures kohapeal.

Täpsemalt sisaldab raamatupidamisteenus:

raamatupidamise sise-eeskirjade ja kontoplaani väljatöötamist.
algdokumentide vormilise vastavuse kontrolli raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
dokumentide säilitamist süstematiseeritult kuni lepingu lõppemiseni.
algdokumentide kajastamist erinevates registrites Raamatupidamisseadusega ettenähtud korras.
käibe-,tulu- ja sotsiaalmaksu arvestust.
palgaarvestust.
informatsiooni andmist kliendi majandusnäitajate kohta vastavalt kliendi soovile.
aruannete koostamist ja esitamist Maksuametile vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korrale ja tähtaegadele.
aruannete koostamist ja esitamist Äriregistrile ja Statistikaametile vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korrale ja tähtaegadele.
majandusaasta aruande koostamist.
kliendi esindamist Maksuametis seoses osutatud raamatupidamisteenusega.
raamatupidamisalase konsultatsiooni andmist seoses kliendi majandustegevusega.
Muud raamatupidamisteenused (ühekordse iseloomuga)

varasemate perioodide korrastamine.
raamatupidamise taastamine.
aastaaruannete koostamine.
kliendi esindamine Maksuametis.
Hind kokkuleppel sõltuvalt töö mahust.
Õigusabiteenus
Teenuse sisuks on eelkõige raamatupidamiskliendi nõustamine kõikvõimalike ettevõtlusega seonduvate juriidiliste probleemide korral. Teenuse hind sõltub töö mahust ja eripärast.

Hinnakiri

Äriühingud

Raamatupidamisteenuse hind sõltub otseselt algdokumentide (mitte kannete) arvust ühes kalendrikuus. Kuigi enamus raamatupidamisfirmasid seob oma teenuse hinna kannete arvuga, leiame, et see on paljuski ettevõtjat eksitav ning ei võimalda ettevõtjapoolset hinnakontrolli.

Algdokumentideks on:
Müügiarve, ostuarve, sularahakviitung, palgaleht, kassa sissetuleku order, kassa väljamineku order, kauba või põhivara mahakandmise ja arvelevõtmise akt.

0 – 30 algdokumenti kuus 65 EUR + km
31 – 60 algdokumenti kuus 83 EUR + km
61 – 100 algdokumenti kuus 115 EUR + km
101 – 150 algdokumenti kuus 140 EUR + km
151 – 200 algdokumenti kuus 179 EUR + km
201 – 250 algdokumenti kuus 211 EUR + km
251 ja rohkem hind kokkuleppelAlgdokumentide põhjal kujunevale hinnale lisandub:
iga töötaja kohta 3,20 EUR+km kuus aastaaruande koostamine alates 65 EUR + km (üks kord aastas)

Kontakt

3D Consult OÜ

Asukoht: Väike-Ameerika 8, Tallinn 10129

Telefon: +372 52 24 903

E-mail: info@3dconsult.ee

Võta ühendust:

Nimi:

Email:

Teade: