Raamatupidamine

Teenuse raames korraldame igapäevaselt kõik raamatupidamisega seonduva Eestis või Soomes tegutsevale ettevõttele. Sõltuvalt ettevõtte vajadustest omame kompetentsi ka finantsjuhtimise või pearaamatupidaja teenuse osutamiseks, meie kliendid eelistavad eelmainitud teenuseid tarbida eelkõige kasvufaasis, kui jaksu täisajaga töötavate spetsialistide palkamiseks veel napib.

Oma töös kasutame finantstarvara “Merit”, mille pilveversioonis on võimalik klientidel endil vormistada müügiarveid.

Raamatupidamisteenuse põhipakett sisaldab

 • Raamatupidamise sise-eeskirjade ja kontoplaani väljatöötamist
 • Algdokumentide vormilise vastavuse kontrolli raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele
 • Dokumentide säilitamist süstematiseeritult kuni lepingu lõppemiseni
 • Algdokumentide kajastamist erinevates registrites Raamatupidamisseadusega ettenähtud korras
 • Käibemaksu, tulumaksu ja sotsiaalmaksu arvestust
 • Palgaarvestust
 • Info andmist kliendi majandusnäitajate kohta vastavalt kliendi soovile
 • Aruannete koostamist ja esitamist Maksu- ja Tolliametile vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korrale ja tähtaegadele
 • Aruannete koostamist ja esitamist Äriregistrile ning Statistikaametile vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korrale ja tähtaegadele
 • Majandusaasta aruande koostamist
 • Kliendi esindamist Maksuametis seoses osutatud raamatupidamisteenusega
 • Raamatupidamisalase konsultatsiooni andmist seoses kliendi majandustegevusega

Muud raamatupidamisteenused (ühekordse iseloomuga)

 • Varasemate perioodide raamatupidamise korrastamine
 • Raamatupidamise taastamine
 • Aastaaruannete koostamine
 • Kliendi esindamine Maksu- ja Tolliametis

Teenuste hinnad kokkuleppel, sõltuvalt töö mahust.

Millistest väärtustest lähtume raamatupidamisteenuse pakkumisel?

Oleme alati kättesaadavad

Erinevalt palgalisest raamatupidajast ja võimalusest, et ta mingil põhjusel tööd teha ei saa, garanteerime raamatupidamisteenuse katkematu osutamise.

Paindlikkus mahtudes

Ettevõttena saame valutult ja kiiresti reageerida raamatupidamise mahtude suurenemisele ja vähenemisele.

Teeme koostööd

Sõltuvalt kliendi vajadustest oleme valmis osutama raamatupidamisteenust osaliselt, olles näiteks abiks kliendi majasisestele raamatupidajatele vaid mõndades töölõikudes.

Mõtleme kaasa

Sõltuvalt kliendi vajadustest oleme valmis osutama raamatupidamisteenust osaliselt, olles näiteks abiks kliendi majasisestele raamatupidajatele vaid mõndades töölõikudes.

Miks osta Soomes tegutseva ettevõtte raamatupidamisteenus Eesti pakkujalt?

Eksivad need, kes arvavad, et kuulumine Euroopa liitu tähendab automaatselt ka sarnast raamatupidamisseadustikku ja aruandlust.
Tegelikkuses erinevad põhjamaade, nende hulgas ka Soome raamatupidamisseadustikud Eesti omadest märkimisväärselt. Seda juba alates palgaarvestusest ja aruandlusviisist. Tarbides Eestis tegutseva raamatupidamisfirma teenuseid võidad üsna tõenäoliselt teenuse hinnas ja saad samas oma küsimustele eestikeelseid ja üheselt mõistetavaid vastuseid.

Kuidas alustada?

 • Küsi pakkumist telefonitsi või läbi meie kodulehel oleva kontaktvormi
 • Kõigi oma klientidega sõlmime lepingu raamatupidamisteenuse ostuamiseks
 • Ettevõtja ülesandeks on algdokumentide kokku kogumine, ülejäänu eest hoolitseme meie

Võta ühendust