Kirjanpito

Järjestämme palvelun puitteissa päivittäin kaiken kirjanpitoon liittyvän Virossa tai Suomessa toimivalle yritykselle. Yrityksen tarpeista riippuen meillä on pätevyys myös rahoitusjohtamisen tai pääkirjanpitäjän palvelujen tarjoamiseen. Asiakkaamme käyttävät näitä palveluita erityisesti yrityksen kasvuvaiheen aikana, kun itsellä ei ole vielä mahdollisuuksia kokopäiväisesti työskentelevien asiantuntijoiden palkkaamiseen.

Käytämme työssämme kirjanpito-ohjelmaa Merit, jonka pilviversiossa asiakas itse pystyy laatimaan myyntilaskuja.

Kirjanpito-ohjelman peruspakettiin sisältyy

 • Kirjanpitomääräysten ja tilikartan työstäminen
 • Lähtötositteiden muodon vastaavuustarkastus kirjanpitolainsäädäntöön
 • Asiakirjojen säilyttäminen systemaattisesti sopimuksen päättymiseen saakka
 • Lähtötositteiden kuvaaminen erilaisissa rekistereissä kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla
 • Arvonlisäveron, tuloveron ja sosiaalimaksujen laskenta
 • Palkkalaskenta
 • Tietojen antaminen asiakkaan liiketoiminnan luvuista asiakkaan toiveiden mukaan
 • Selvitysten laatiminen ja esittäminen verovirastolle Viron lainsäädännössä säädetyn tavan ja määräaikojen mukaisesti
 • Selvitysten laatiminen ja esittäminen kaupparekisterille ja tilastokeskukselle Viron lainsäädännössä säädetyn tavan ja määräaikojen mukaisesti
 • Tilinpäätöksen laatiminen
 • Asiakkaan edustaminen verovirastossa tarjottuihin kirjanpitopalveluihin liittyen
 • Kirjanpitoon liittyvän konsultaation antaminen asiakkaan liiketoimintaan liittyen

Muut kirjanpitopalvelut (kertaluontoiset)

 • Aikaisempien kausien kirjanpidon järjestäminen
 • Kirjanpidon palauttaminen
 • Tilinpäätösten laatiminen
 • Asiakkaan edustaminen verovirastossa

Palveluiden hinnat sopimuksen mukaan työn määrän perusteella.

Minkälaisiin arvoihin kirjanpitopalvelun tarjoaminen perustuu?

Olemme aina saatavilla

Poiketen palkallisesta kirjanpitäjästä ja siitä, että hän ei jostain syystä kykene tekemään työtä, me takaamme kirjanpitopalvelun jatkuvan saatavuuden.

Joustavuus määrissä

Yrityksenä pystymme reagoimaan vaivattomasti ja nopeasti kirjanpidon määrien kasvamiseen ja vähenemiseen.

Teemme yhteistyötä

Asiakkaan tarpeista riippuen olemme valmiita tarjoamaan kirjanpitopalvelua osittain esimerkiksi avuksi asiakkaan talon sisäiselle kirjanpitäjälle vaikkapa vain muutamissa työtehtävissä.

Ajattelemme yhdessä kanssanne

Tavoitteemme ei ole pelkästään tietojen syöttäminen ja veroilmoitusten tekeminen, vaan lähestymme jokaista asiakasta yksilökohtaisesti. Ajattelemme yhdessä ja tarjoamme oman ratkaisumme siihen, miten liiketoimet dokumentoidaan. Tietojen parempaa analysointia varten voimme tehdä tiedoista paljon erilaisia yhteenvetoja. Erilaisilla ohjelmaratkaisuilla voidaan antaa tietoja yrityksen taloudellisesta tilanteesta asiakkaan haluamalla tavalla.

Miksi ostaa Suomessa toimivan yrityksen kirjanpitopalvelu virolaiselta tarjoajalta?

Se, että kuulumme Euroopan unioniin, ei tarkoita sitä, että kirjanpitolaki ja selvitykset olisivat automaattisesti joka maassa samanlaisia.

Pohjoismaiden, myös Suomen kirjanpitolainsäädäntö, poikkeaa huomattavasti Viron lainsäädännöstä jo aivan palkkalaskennasta ja raportointitavoista lähtien. Käyttämällä Virossa toimivan kirjanpitoyrityksen palveluita voitat todennäköisesti myös palvelun hinnassa ja saat samalla kysymyksiisi vironkieliset ja selvästi ymmärrettävät vastaukset.

Miten aloitetaan?

 • Pyydä tarjous puhelimitse tai verkkosivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.
 • Solmimme kaikkien asiakkaidemme kanssa sopimuksen kirjanpitopalveluista.
 • Yrityksen tehtävänä on tositteiden kerääminen, muusta huolehdimme me.

Yhteydenottolomake